عصبانی ام

دانلود فیلم و سریال دانلود فیلم و سریال


الان در حد تیم ملی عصبانی ام

سومین روزی هست که به پرستار زنگ زدم و خواستم بیاد و گفت کار دارم و ال و بل

دیگه عصبانی شدم و از کوره در رفتم و گفتم فردا نشریف بیارین تسویه حساب

آقا نخواستم، به چه درد من میخوره، تو خونه میمونم، باشگاه نمیرم و پیش بچه هام میمونم

نه پول حرووم زنیکه میکنم، نه ادا اصولای خودشو و دختر خاله میرزا رو تحمل میکنم

بیخیال بابا، شورشو درآوردهفک کن دیروز بهش گفتم امروز نمیای نیا، بجاش پنج شنبه بیا، بعد خانم می فرماین تو گفتی پنج شنبه بیا

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها